TIME.mk

ВЕСТИ

NEWS

Маркетинг

Веб страницата TIME.mk на своите корисници им нуди можност да ги следат и пребаруваат најбитните и најновите вести од повеќето информативни веб страници во Македонија.
(повеќе од 150 веб страници на телевизии, весници, информативни агениции, портали и сл.)

TIME.mk започна со работа на 1 јули 2008, а од 2010-та година се наоѓа помеѓу 3-те најпосетувани страници во Македонија.

Комплетниот ценовник за огласување на TIME.mk со дополнителни информации во врска со закупување на рекламен простор, можете да го превземете од тука.

Google Analytics Statistics

Период
Посети
(Visits)
Прикажувања
(Pageviews)
Посетители
(Unique Visitors)
03.12.2015 - 02.01.2016
5.605.580
14.663.030
532.593
03.01.2016 - 02.02.2016
5.927.029
16.042.112
557.635
03.02.2016 - 04.03.2016
6.695.396
18.351.278
601.194

Банери

Позиција Димензии Цена
(за 1000 прикажувања)
Инфо
2.1 300 x 250 150 мкд погледни
2.2 300 x 250 120 мкд погледни
2.1 (double) 300 x 600 300 мкд
1 990 x 80 120 мкд погледни
1 (double) 990 x 150 250 мкд
Mobile 800 x 200 250 мкд погледни
Takeover 980 x 750 999 мкд
Floater 500 x 500 999 мкд
Branding 1999 € (неделно)
Branding (бела позадина) 1499 € (неделно)
  • Минимален дневен закуп на позициите 1, 2.1 и 2.2 е 3000 импресии/дневно.
  • Минимален дневен закуп на мобилната верзија е 2000 импресии/дневно.
  • Минималениот вкупен закуп е 6150 ден.
  • Цената за expandable банер е 50% повисока од редовната цена. Expandable банер може да се отвара само на user action. На позиција 1 неможе да се закупи expandable банер.
  • Закупените импресии можете да ги распределите во период со произволна должина, притоа запазувајќи ги погоре дефинираните минимални закупи на дневно ниво.
  • Закупените импресии се распределуваат рамномерно во зададениот период.
  • Незакупените импресии во тековниот ден пропорционално се доделуваат на тековните закупувачи, бесплатно, според бројот на импресии кои ги закупиле во тековниот ден.
  • Максимална големина на банер е 300KB.