TIME.mk

ВЕСТИ

NEWS

Maqedoni, të punësuarit në administratën gjyqësore kërcënohen me grevë

Telegrafi - 08.11.2019

Punonjësve në gjykatë tre deri në katër herë tu jepen kompensim i pagës, me qëllim që të vijë deri tek shuma e përafërt e shpërblimit të marrë nga gjyqtarët, kërkuan nga Sindikata e Gjykatës.

Të punësuarit në gjykata kërcënohen me grevë

Alsat - 08.11.2019

Sindikata e të punësuarve në gjykata kërkon që punonjësve tre deri më katër herë t’u jepet kompensim page, me qëllim që ta arrijnë deri tek shuma e përafërt e kompensimit që e marrin gjykatësit.

Të punësuarit në gjykata kërcënohen me grevë

Tetova Sot - 08.11.2019

Sindikata e të punësuarve në gjykata kërkon që punonjësve tre deri më katër herë t’u jepet kompensim page, me qëllim që ta arrijnë deri tek shuma e përafërt e kompensimit që e marrin gjykatësit.

Të punësuarit në gjykata kërcënohen me grevë

Alb Portali - 08.11.2019

Sindikata e të punësuarve në gjykata kërkon që punonjësve tre deri më katër herë t’u jepet kompensim page, me qëllim që ta arrijnë deri tek shuma e përafërt e kompensimit që e marrin gjykatësit.